ANUGUL

 1. January-to-March-2018
 2. October-to-December – 2017
 3. July-To-September – 2017
 4. April-To-June – 2017
 5. January-to-March-2017
 6. October-to-December-2016
 7. July-To-September- 2016
 8. April-To-June-2016
 9. January-To-March-2016
 10. October-To-December – 2015
 11. July-To-September- 2015
 12. April-To-June – 2015
 13. January-To-March – 2015
 14. October-To-December – 2014
 15. July-August-September – 2014

BARGARH

 1. January-to-March-2018
 2. October-to-December – 2017
 3. July-To-September – 2017
 4. April-To-June – 2017
 5. January-to-March-2017
 6. October-to-December-2016
 7. July-To-September- 2016
 8. April-To-June-2016
 9. January-To-March-2016
 10. October-To-December – 2015
 11. July-To-September- 2015
 12. April-To-June – 2015
 13. January-To-March – 2015
 14. October-To-December – 2014
 15. August-September – 2014
 16. July – 2014

BALASORE

 1. January-to-March-2018
 2. October-to-December – 2017
 3. July-To-September – 2017
 4. April-To-June – 2017
 5. January-to-March-2017
 6. October-to-December-2016
 7. July-To-September- 2016
 8. April-To-June-2016
 9. January-To-March-2016
 10. October-To-December – 2015
 11. July-To-September- 2015
 12. April-To-June – 2015
 13. January-To-March – 2015
 14. October-To-December – 2014
 15. September – 2014
 16. August – 2014
 17. July – 2014

BHADRAK

 1. October-to-December – 2017
 2. July-To-September – 2017
 3. April-To-June – 2017
 4. January-to-March-2017
 5. October-to-December-2016
 6. July-To-September- 2016
 7. April-To-June-2016
 8. January-To-March-2016
 9. October-To-December – 2015
 10. July-To-September- 2015
 11. April-To-June – 2015
 12. January-To-March – 2015
 13. October-To-December – 2014
 14. September – 2014
 15. August – 2014
 16. July – 2014

BOLANGIR

 1. January-to-March-2018
 2. October-to-December – 2017
 3. July-To-September – 2017
 4. April-To-June – 2017
 5. January-to-March-2017
 6. October-to-December-2016
 7. July-To-September- 2016
 8. April-To-June-2016
 9. January-To-March-2016
 10. October-To-December – 2015
 11. July-To-September- 2015
 12. April-To-June – 2015
 13. January-To-March – 2015
 14. October-To-December – 2014
 15. July-August-September – 2014

BOUDH

 1. January-to-March-2018
 2. October-to-December – 2017
 3. July-To-September – 2017
 4. April-To-June – 2017
 5. January-to-March-2017
 6. October-to-December-2016
 7. July-To-September- 2016
 8. April-To-June-2016
 9. January-To-March-2016
 10. October-To-December – 2015
 11. July-To-September- 2015
 12. April-To-June – 2015
 13. January-To-March – 2015
 14. October-To-December – 2014
 15. July-August-September – 2014

CUTTACK

 1. January-to-March-2018
 2. October-to-December – 2017
 3. July-To-September – 2017
 4. April-To-June – 2017
 5. January-to-March-2017
 6. October-to-December-2016
 7. July-To-September- 2016
 8. April-To-June-2016
 9. January-To-March-2016
 10. October-To-December – 2015
 11. July-To-September- 2015
 12. April-To-June – 2015
 13. January-To-March – 2015
 14. October-To-December – 2014
 15. May-to-September – 2014

DEOGHAR

 1. January-to-March-2018
 2. October-to-December – 2017
 3. July-To-September – 2017
 4. April-To-June – 2017
 5. January-to-March-2017
 6. October-to-December-2016
 7. July-To-September- 2016
 8. April-To-June-2016
 9. January-To-March-2016
 10. October-To-December – 2015
 11. July-To-September- 2015
 12. April-To-June – 2015
 13. January-To-March – 2015
 14. October-To-December – 2014
 15. July-August-September – 2014

DHENKANAL

 1. January-to-March-2018
 2. October-to-December – 2017
 3. July-To-September – 2017
 4. April-To-June – 2017
 5. January-to-March-2017
 6. October-to-December-2016
 7. July-To-September- 2016
 8. April-To-June-2016
 9. January-To-March-2016
 10. October-To-December – 2015
 11. July-To-September- 2015
 12. April-To-June – 2015
 13. January-To-March – 2015
 14. October-To-December – 2014
 15. July-August-September – 2014

GANJAM

 1. January-to-March-2018
 2. October-to-December – 2017
 3. July-To-September – 2017
 4. April-To-June – 2017
 5. January-to-March-2017
 6. October-to-December-2016
 7. July-To-September- 2016
 8. April-To-June-2016
 9. January-To-March-2016
 10. October-To-December – 2015
 11. July-To-September- 2015
 12. April-To-June – 2015
 13. January-To-March – 2015
 14. October-To-December – 2014
 15. July-August-September – 2014

GAJAPATI

 1. January-to-March-2018
 2. October-to-December – 2017
 3. July-To-September – 2017
 4. April-To-June – 2017
 5. January-to-March-2017
 6. October-to-December-2016
 7. July-To-September- 2016
 8. April-To-June-2016
 9. January-To-March-2016
 10. October-To-December – 2015
 11. July-To-September- 2015
 12. April-To-June – 2015
 13. October-To-December – 2014
 14. January-To-March – 2015

JAGATSINGHPUR

 1. October-to-December – 2017
 2. July-To-September – 2017
 3. April-To-June – 2017
 4. January-to-March-2017
 5. October-to-December-2016
 6. July-To-September- 2016
 7. April-To-June-2016
 8. January-To-March-2016
 9. October-To-December – 2015
 10. July-To-September- 2015
 11. April-To-June – 2015
 12. January-To-March – 2015
 13. July-August-September – 2014

JAJPUR

 1. January-to-March-2018
 2. October-to-December – 2017
 3. July-To-September – 2017
 4. April-To-June – 2017
 5. January-to-March-2017
 6. October-to-December-2016
 7. July-To-September- 2016
 8. April-To-June-2016
 9. January-To-March-2016
 10. October-To-December – 2015
 11. July-To-September- 2015
 12. April-To-June – 2015
 13. January-To-March – 2015
 14. October-To-December – 2014
 15. MVU Tour Programe – 2014

JHARSUGUDA

 1. October-to-December – 2017
 2. July-To-September – 2017
 3. April-To-June – 2017
 4. January-to-March-2017
 5. October-to-December-2016
 6. July-To-September- 2016
 7. April-To-June-2016
 8. January-To-March-2016
 9. October-To-December – 2015
 10. July-To-September- 2015
 11. April-To-June – 2015
 12. January-To-March – 2015
 13. November-To-December – 2014
 14. June-July-August- 2014

KEONJHAR

 1. October-to-December – 2017
 2. July-To-September – 2017
 3. April-To-June – 2017
 4. January-to-March-2017
 5. October-to-December-2016
 6. July-To-September- 2016
 7. April-To-June-2016
 8. January-To-March-2016
 9. October-To-December – 2015
 10. July-To-September- 2015
 11. April-To-June – 2015
 12. January-To-March – 2015
 13. October-To-December – 2014
 14. June-July-August – 2014

KANDHAMAL

 1. January-to-March-2018
 2. October-to-December – 2017
 3. July-To-September – 2017
 4. April-To-June – 2017
 5. January-to-March-2017
 6. October-to-December-2016
 7. July-To-September- 2016
 8. April-To-June-2016
 9. January-To-March-2016
 10. October-To-December – 2015
 11. July-To-September- 2015
 12. April-To-June – 2015
 13. January-To-March – 2015
 14. July-August-September – 2014

KHORDA

 1. January-to-March-2018
 2. October-to-December – 2017
 3. July-To-September – 2017
 4. April-To-June – 2017
 5. January-to-March-2017
 6. October-to-December-2016
 7. July-To-September- 2016
 8. April-To-June-2016
 9. January-To-March-2016
 10. October-To-December – 2015
 11. July-To-September- 2015
 12. April-To-June – 2015
 13. January-To-March – 2015
 14. October-To-December – 2014
 15. July-August-September – 2014

KENDRAPARA

 1. January-to-March-2018
 2. October-to-December – 2017
 3. July-To-September – 2017
 4. April-To-June – 2017
 5. January-to-March-2017
 6. October-to-December-2016
 7. July-To-September- 2016
 8. April-To-June-2016
 9. January-To-March-2016
 10. October-To-December – 2015
 11. July-To-September- 2015
 12. April-To-June – 2015
 13. January-To-March – 2015
 14. October-To-December – 2014
 15. July – 2014

KORAPUT

 1. October-to-December – 2017
 2. July-To-September – 2017
 3. April-To-June – 2017
 4. January-to-March-2017
 5. October-to-December-2016
 6. July-To-September- 2016
 7. April-To-June-2016
 8. January-To-March-2016
 9. October-To-December – 2015
 10. July-To-September- 2015
 11. April-To-June – 2015
 12. January-To-March – 2015
 13. October-To-December – 2014
 14. July-August-September – 2014

KALAHANDI

 1. January-to-March-2018
 2. October-to-December – 2017
 3. July-August-2017
 4. April-To-June – 2017
 5. January-to-March-2017
 6. October-to-December-2016
 7. July-To-September- 2016
 8. April-To-June-2016
 9. January-To-March-2016
 10. October-To-December – 2015
 11. July-To-September- 2015
 12. April-To-June – 2015
 13. January-To-March – 2015
 14. October-To-December – 2014
 15. July-August-September – 2014

MALKANGIRI

 1. October-to-December – 2017
 2. July-To-September – 2017
 3. April-To-June – 2017
 4. October-to-December-2016
 5. July-To-September- 2016
 6. April-To-June-2016
 7. January-To-March-2016
 8. October-To-December – 2015
 9. July-To-September- 2015
 10. April-To-June – 2015
 11. January-To-March – 2015
 12. October-To-December – 2014
 13. July-August-September – 2014

MAYURBHANJ

 1. January-to-March-2018
 2. October-to-December – 2017
 3. July-To-September – 2017
 4. April-To-June – 2017
 5. January-to-March-2017
 6. October-to-December-2016
 7. July-To-September- 2016
 8. April-To-June-2016
 9. January-To-March-2016
 10. October-To-December – 2015
 11. July-To-September- 2015
 12. April-To-June – 2015
 13. January-To-March – 2015
 14. October-To-December – 2014
 15. July-August-September – 2014

NABARANGPUR

 1. October-to-December – 2017
 2. July-To-September – 2017
 3. April-To-June – 2017
 4. January-to-March-2017
 5. October-to-December-2016
 6. July-To-September- 2016
 7. April-To-June-2016
 8. January-To-March-2016
 9. October-To-December – 2015
 10. July-To-September- 2015
 11. April-To-June – 2015
 12. January-To-March – 2015
 13. October-To-December – 2014
 14. July-August-September – 2014

NAYAGARH

 1. January-to-March-2018
 2. October-to-December – 2017
 3. July-To-September – 2017
 4. April-To-June – 2017
 5. January-to-March-2017
 6. October-to-December-2016
 7. July-To-September- 2016
 8. April-To-June-2016
 9. January-To-March-2016
 10. October-To-December – 2015
 11. July-To-September- 2015
 12. April-To-June – 2015
 13. January-To-March – 2015
 14. October-To-December – 2014
 15. July-August-September – 2014

NUAPADA

 1. January-to-March-2018
 2. October-to-December – 2017
 3. July-To-September – 2017
 4. April-To-June – 2017
 5. January-to-March-2017
 6. October-to-December-2016
 7. July-To-September- 2016
 8. April-To-June-2016
 9. January-To-March-2016
 10. October-To-December – 2015
 11. July-To-September- 2015
 12. April-To-June – 2015
 13. January-To-March – 2015
 14. October-To-December – 2014
 15. July-August-September – 2014

PURI

 1. January-to-March-2018
 2. October-to-December – 2017
 3. July-To-September- 2017
 4. April-To-June – 2017
 5. January-to-March-2017
 6. October-to-December-2016
 7. July-To-September- 2016
 8. April-To-June-2016
 9. January-To-March-2016
 10. October-To-December – 2015
 11. July-To-September- 2015
 12. April-To-June – 2015
 13. January-To-March – 2015
 14. October-To-December – 2014
 15. July-August-September – 2014

RAYAGADA

 1. January-to-March-2018
 2. October-to-December – 2017
 3. July-To-September- 2017
 4. April-To-June – 2017
 5. January-to-March-2017
 6. October-to-December-2016
 7. July-To-September- 2016
 8. April-To-June-2016
 9. January-To-March-2016
 10. October-To-December – 2015
 11. July-To-September- 2015
 12. April-To-June – 2015
 13. January-To-March – 2015
 14. October-To-December – 2014
 15. July-August-September – 2014

SAMBALPUR

 1. January-to-March-2018
 2. October-to-December – 2017
 3. July-To-September- 2017
 4. April-To-June – 2017
 5. January-to-March-2017
 6. October-to-December-2016
 7. July-To-September- 2016
 8. April-To-June-2016
 9. January-To-March-2016
 10. October-To-December – 2015
 11. July-To-September- 2015
 12. April-To-June – 2015
 13. January-To-March – 2015
 14. October-To-December – 2014
 15. July – 2014

SONEPUR

 1. January-to-March-2018
 2. October-to-December – 2017
 3. July-To-August – 2017
 4. April-To-June – 2017
 5. January-to-March-2017
 6. October-to-December-2016
 7. July-To-September- 2016
 8. April-To-June-2016
 9. January-To-March-2016
 10. October-To-December – 2015
 11. July-To-September- 2015
 12. April-To-June – 2015
 13. January-To-March – 2015
 14. October-To-December – 2014
 15. July-August-September – 2014

SUNDERGARH

 1. January-to-March-2018
 2. October-To-December – 2017
 3. July-To-September – 2017
 4. April-To-June – 2017
 5. January-to-March-2017
 6. October-to-December-2016
 7. July-To-September- 2016
 8. April-To-June-2016
 9. January-To-March-2016
 10. October-To-December – 2015
 11. July-To-September- 2015
 12. April-To-June – 2015
 13. January-To-March – 2015
 14. October-To-December – 2014
 15. July-August-September – 2014